Կառավարություն

Առընթեր պետական կառավարման մարմիններ

Ազգային անվտանգության ծառայություն

Ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն
Արշավիր Սուրենի Ղարամյան

Արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայություն

Արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության տնօրեն
Կոմիտաս Էդիկի Կարապետյան

Շրջակա միջավայրի և բնական ռեսուրսների վարչություն

Շրջակա միջավայրի և բնական ռեսուրսների վարչության պետի առաջին տեղակալ- պաշտոնակատար
Արթուր Արշավիրի Գաբրիելյան